Best Practices -ajattelua yli sosiaalitoimialojen

SofiaCRM on sertifioitu ja Kanta-yhteensopiva sosiaalialan asiakastietojärjestelmä, joka tuo lisää laatua toimintaan ja antaa aikaa asiakkaille.

 • Tiedonkulku henkilökunnan kesken paranee
 • Henkilökunnan työt helpottuvat
 • Saat ajantasaiset raportit ilman lisävaivaa
 • Asiakkaan koko asiakaspolku on tallessa yhdessä järjestelmässä
 • Tietoturva on kunnossa
 • Lainsäätäjän vaatimukset ovat kunnossa
 • Palvelun laatu paranee
 • Enemmän aikaa asiakkaalle
 • Tarkempaa tietoa toiminnasta ja asiakkaista
 • Osoitus palvelun tehokkuudesta maksajatahoille
 • Suunniteltu juuri sosiaalialan palveluntuottajille
 • Oikea tieto oikeille ihmiselle helposti ja nopeasti
 • Nopeuttaa laskutusta ja tilastointia
 • Sisältää juuri oikeat osiot ja tiedot teille

Avaintoimialoihimme kuuluvat vanhustyö, työvalmennus, ensi- ja turvakodit, vammaispalvelut, päihdehuolto, mielenterveystyö, lastensuojelu, matalan kynnyksen palvelut, sekä erilaiset avopalvelut.

SofiaCRM on liitetty Kansaneläkelaitoksen ylläpitämiin Kanta-palveluihin ja rekisteröity Valviraan A-luokan tietojärjestelmänä (sertifikaattinumero FI180828-51).


Kaikki mitä tarvitset muttei mitään turhaa

SofiaCRM on pitkälle räätälöitävissä oleva tuote. Määrittelemme käyttöönne juuri teille tarpeelliset ominaisuudet.

 • Suuri joukko valmiita moduuleita, joista valitaan jokaiselle yksikölle omansa
 • Räätälöidyt omat moduulit juuri teille
 • Mukautuu myös tuleviin tarpeisiinne, esim. uusiin yksiköihin tai raportointitarpeisiin.

Riippumatta siitä tarjoaako yksikkönne asuntolapalveluita vuodepaikoilla tai vuokra-asuntoja avun tarpeessa oleville perheille, SofiaCRM sisältää juuri oikeat lomakkeet, sopimukset ja raportit teidän käyttöönne.

 • Vuokrasopimukset
 • Terveystiedot
 • Yhdistyksen oma lomakkeisto
 • Ryhmät ja osallistumistiedot
 • Poissaoloseuranta

Miltä kuulostaisi saada kuukauden laskutusmateriaali kasaan ilman yhtään ylimääräistä etsimistä ja kaivamista - tai lisätyötä henkilökunnalle? Sofia on mahdollista linkittää taloushallinnon tai kirjanpidon järjestelmäänne.

Laskutustiedot valmiiksi ilman virhealtista lukujen käsin kopiointia järjestelmästä toiseen.

 • Asiakaskohtaiset koosteet ja muistioraportit
 • Vuositilastot
 • Laskutusraportit
 • Maksajatahojen yms vaatimat raportit

Kaikki syötetty tilastollisesti merkittävä tieto saadaan myös järjestelmästä ulos helposti ja havainnollisesti, oli sitten kyse laskun liitteestä tai sosiaalityöntekijälle lähetettävästä kokonaisraportista tietyn asiakkaan hoitoa koskien. Ilman ylimääräistä vaivaa henkilökunnalle!


Laajasti käytössä yli 300 yksikössä ympäri Suomea

Sofia CRM on Suomen joustavin ja kattavin sosiaalialan järjestelmä

Seuraavassa esimerkkejä erityyppisistä käyttäjistä:

 • Ensi- ja turvakotien liitto
 • Sosiaalipsykiatristen yhdistysten pääjärjestelmä
 • Neuroliitto ry
 • Setlementti Naapuri
 • Silta Valmennusyhdistys ry

SofiaCRM:llä on jo tuhansia käyttäjiä. Heidän palautteensa mukaan SofiaCRM on

 • helppo
 • havainnollinen ja
 • vähentänyt tilastointiin ja raportteihin kuluvaa aikaa oleellisesti.

Ota yhteyttä niin kerromme, miten ohjelmiston käyttäjät ovat hyötyneet SofiaCRM:stä arkipäivän hoitotyössä, saaneet helpotusta laskutuksen ja tilastojen luonnissa ja pystyvät palvelemaan asiakkaitaan ja tilaajatahojaan entistä paremmin.


Lisätietoja SofiaCRM:stä

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, miten SofiaCRM voi parhaiten auttaa juuri teidän tapauksessanne. Liity tyytyväisten SofiaCRM-käyttäjien jatkuvasti kasvavaan joukkoon ja näet nopeasti tuloksia arkipäivän työssä - oli haasteenanne sitten päästä vihdoin mapeista ja Excel-taulukoista eroon tai päivittää vanha järjestelmänne ajan tasalle.


× Viesti lähetetty onnistuneesti!